Automatyczna skrzynia biegów VAG DSG DQ200.

DSG6 DQ200 – skrzynia siedmiobiegowa. Produkowana od 2007 do chwili obecnej. Z silnikiem o pojemności od 1,0 do 1,9 litra. Jedyna skrzynia DSG w ofercie VGA z suchymi sprzęgłami. Maksymalny moment obrotowy 250 Nm. Wersja DQ200e stosowana w hybrydach.

Najczęstszym zgłaszanym objawem jest całkowita utrata napędu z powodu braku możliwości wyboru biegów, co spowoduje, że kontrolka EPC pozostanie zapalona, ​​a symbole biegów będą stale migać na tablicy przyrządów. Często główny bezpiecznik 30A zostanie przepalony, jeśli spróbujesz wymienić bezpiecznik, przepali się on ponownie, podczas gdy jednostka sterująca DSG pozostanie podłączona.

 

Jeśli spróbujesz odczytać kody usterek zapisane w sterowniku skrzyni biegów, możesz również zauważyć, że nie komunikuje się on ze skanerem diagnostycznym, uniemożliwiając odczytanie jakichkolwiek kodów usterek. Jeśli jednak jesteś w stanie komunikować się z systemem skrzyni biegów DSG, możesz mieć zapisane
następujące kody usterek:

16946 / P0562 / 001378 - Niskie napięcie systemu 16946/P0562/001378 - System Voltage Low
005636 / P1604 - wewnętrzny moduł sterujący 005636/P1604 - Internal Control Module
P189C / 006300 - Ograniczenie funkcji z powodu niewystarczającego wzrostu ciśnienia. P189C/006300 - Function Restriction Due To Insufficient Pressure Build-up.
P17BF (06079) - Osiągnięto maksymalny limit ochrony pompy P17BF (06079) – Pump Protection Maximum Limit Reached

 

Numery skrzyń to:

0AM325025D / 0AM 325 025 D
0AM325025H / 0AM 325 025 H
0AM325025L / 0AM 325 025 L
0AM325065N / 0AM 325 065 N
0AM325065S / 0AM 325 065 S
0AM927769D / 0AM 927 769 D